Záštita hejtmana Jihočeského kraje

Jihočeský hejtman Mgr. Jiří Zimola, která stál u zrodu založení Destinačního managementu LIPENSKO o.p.s. udělil 9. ledna 2014 naší společnosti oficiální záštitu a ocenil přínosnou práci Destinačního managementu LIPENSKO o.p.s. pro vyvážený rozvoj a propagaci celého Lipenska.

Naše společnost si udělené záštity velmi váží a zavazuje se nadále tvrdě pracovat na plnění svých úkolů a cílů.

Záštita jihočeského hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly společnosti Destinační management LIPENSKO o.p.s.